Zniesienie zakazu wynajmu krótkoterminowego

Od dnia 04.05.2020 r zniesiony zostaje zakaz działalności wynajmu krótkoterminowego.Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule przygotowanym przez Nocowanie.pl:

Zakaz wynajmowania noclegów zniesiony.


Zniesienie zakazu wynajmu krótkoterminowego

Przedłużenie ważności abonamentów

Każdy opłacony podczas pandemii Koronawirusa abonament zostanie przedłużony o czas trwania zawieszenia działalności wynajmu krótkoterminowego ogłoszonej przez Ministra Zdrowia.

Przedłużenie ważności abonamentów

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli posiadasz abonament opłacony, ważny powyżej 90 dni na dzień 15.03.2020 r.

Przedłużymy Ci automatycznie abonament o czas od 15.03 do 04.05.2020.

1

Abonament zostanie przedłużony w terminie do 5 dni od dnia 04.05.2020, czyli maksymalnie do dnia 09.05.2020.

2

Jeśli posiadasz abonament opłacony, ważny poniżej 90 dni na dzień 15.03.2020 r.

Przedłużymy Ci abonament o czas od dnia 15.03 do 04.05.2020 r.

Warunkiem wydłużenia czasu trwania abonamentu zgodnie z Pakietem pomocy jest przedłużenie Twojego obecnego abonamentu, czyli wykupienie kolejnego abonamentu na okres min. 6 lub 12 miesięcy.

1

wydłużenie czasu trwania abonamentu nastąpi po wykupieniu abonamentu na kolejny okres, jednak nie wcześniej niż do 5 dni od daty 04.05.2020 r

2

Wstrzymanie odejmowania punktów

Od dnia 15.03.2020 r. wstrzymujemy pobieranie punktów z kont Klientów do dnia 04.05.2020 r.

Wstrzymanie odejmowania punktów

Co to oznacza dla Ciebie?

Przez ten czas z Twojego konta nie odejmujemy żadnych punktów.

1

W panelu obiektu Twoja stawka pozostaje bez zmian, ale punkty nie są pobierane.

2

Twoja pozycja na liście wyszukiwania nie zmienia się z powodu braku pobierania punktów. Jeżeli zdecydujesz się jednak na podwyższenie swojej stawki w tym czasie, wówczas system jednorazowo pobierze punkty z Twojego konta.

3

Swobodnie możesz kupować punkty i gromadzić je, aby podnieść swoją pozycję po okresie epidemii.

4

Pamiętaj!

Zakup punktów powiększa Twoje saldo punktowe, co może mieć wpływ na zajęcie wyższej pozycji wśród obiektów pozycjonujących się tą samą stawką w Twoim mieście.

5

O wznowieniu pobierania punktów poinformujemy Cię osobnym mailem.

!

Rabat na zakup Pozycji Gwarantowanej na rok 2021

Obiekty z wylicytowaną i opłaconą Pozycją Gwarantowaną na rok 2020r. otrzymają specjalny rabat procentowy na zakup Pozycji Gwarantowanej w kolejnych licytacjach na 2021 rok.

Rabat na

zakup Pozycji Gwarantowanej

Dzięki temu będą mogli zakupić Pozycję Gwarantowaną po obniżonej cenie pod warunkiem wygrania kolejnych licytacji na 2021r.

1

Rabat zostanie naliczony proporcjonalnie jako stosunek długości trwania zakazu świadczenia usług wynajmu krótkoterminowego do czasu trwania wykupionej Pozycji Gwarantowanej, czyli 12 miesięcy.

Zmiana terminu realizacji wykupionych reklam

W związku ze spadkiem zainteresowania turystów wyszukiwaniem noclegów:

Zmiana terminu realizacji wykupionych reklam

wstrzymujemy realizacje usług mailing oraz post reklamowy na Facebooku dla obiektów z wykupioną usługą umówioną do realizacji w dniach 15.03.2020r. do 04.05.2020r.

W celu umówienia nowego terminu publikacji reklamy skontaktuje się z Państwem Doradca eholiday.pl

i

Wydłużenie publikacji banerów reklamowych

Wydłużenie publikacji banerów reklamowych

Jeżeli obecnie korzystasz z banerów reklamowych, to:

czas ich publikacji zostanie wydłużony o czas trwania zakazu wynajmu krótkoterminowego.

1

wydłużenie czasu nastąpi automatycznie w terminie do 5 dni od dnia oficjalnego odwołania decyzji rządu o stanie zagrożenia.

2

Interpretacja eholiday.pl w sprawie informacji z Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego obiektów prowadzących wynajem krótkoterminowy

Informacja w sprawie wybranych skutków Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii*:

Ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20 zostało wprowadzone na mocy par.5 ust. 1 pkt 1) lit. g) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 20 marca 2020 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Powyższy wniosek wynika z analizy następujących przepisów.

„Nowe” rozporządzenie, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w par. 6 zatytułowanym Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy nie przedłuża zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania wynikającego z rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. Oznacza to, że zakaz ten nie obowiązuje od dnia 20 marca 2020 r.

Analiza treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii prowadzi do wniosku, iż ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20) z dniem 20 marca 2020 r. zostało zniesione.

Biorąc pod uwagę ogłoszoną treść rozporządzenia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz fakt, iż w rozporządzeniu w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie ma zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, uznać należy, że zakaz ten nie obowiązuje.*Niniejsza informacja przedstawia jedynie poglądy wyrażane przez eholiday.pl spółka z o.o. , jej pracownicy i współpracownicy, a także spółki z Grupy Kapitałowej do której należy eholiday.pl spółka z o.o. oraz ich pracownicy i współpracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za ew. skutki wykorzystania niniejszej informacji.

Powyższego wniosku nie zmienia okoliczność, iż par. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego przewiduje, iż: Decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia wydane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 3 zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie dotychczasowych przepisów.W przepisie tym nie chodzi bowiem o ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, o których była mowa w par. 5 uchylonego rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r., a jedynie o decyzje, wytyczne i zalecenia wydane w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Przepis dotyczy więc decyzji, wytycznych i zaleceń różnych organów, w tym decyzji o charakterze indywidualnym. Gdyby ustawodawca chciał tym przepisem wydłużyć czas obowiązywania zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, to przepis ten wprost wskazywałby, że ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy (w całości) lub że zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania zachowują swoją ważność.

UWAGA!: Zgodnie z najnowszymi Rozporządzeniem z dn. 31.03.2020 dotyczącym walki z epidemią koronawirusa w Polsce, od dnia 1.04.2020 zamknięte zostają hotele oraz obiekty noclegowe działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego. Obiekty noclegowe mogą funkcjonować tylko wtedy, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie, izolacji lub personel medyczny.

UWAGA!: Z dniem 04.05 zakaz prowadzenia działalności krótkoterminowej zostaje zniesiony.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat aktualnej sytuacji wynajmu krótkoterminowego kliknij poniżej

Pytania i odpowiedzi

Powyższe informacje będą na bieżąco aktualizowane w miarę pojawiania się nowych decyzji po stronie rządu oraz firmy eholiday.pl

W panelu obiektu przygotowaliśmy dla Ciebie również

Oferty specjalne, z których możesz korzystać

Zaloguj się

!

Współadministratorami danych, które wpisujesz będziemy My, czyli Nocowanie.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin oraz Eholiday.pl Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi złożonego przez Ciebie zapytania oraz w celu przedstawienia oferty przez Współadministratorów. Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

tel. 884 884 333

e-mail: bok@eholiday.pl